Slechts verplichte arbovoorzieningen vrijgesteld

Vanaf 2022 zijn alleen verplichte arbovoorzieningen gericht vrijgesteld. Dit zijn voorzieningen die direct samenhangen met de verplichtingen die je hebt om met de arbeid verbonden veiligheids- of gezondheidsrisico’s te voorkomen. Als voorbeelden worden genoemd: een ergonomisch verantwoorde bureaustoel, een voetenbankje voor beeldschermwerk, een beeldschermbril, laboratoriumjassen en veiligheidsschoenen. Voorzieningen die niet direct samenhangen met deze verplichtingen vallen niet meer onder de gerichte vrijstelling. Bijvoorbeeld: een algemene gezondheidscheck, een gezonde maaltijd, een fiets, sportieve activiteiten en dergelijke, maar ook een cursus ‘stoppen met roken’ en stoelmassage.

Tip
De cursus ‘stoppen met roken’ maakt onderdeel uit van het basispakket van de zorgverzekering (zonder eigen bijdrage).

Bedrijfsfitness en sportschoolabonnement
Op grond van de Arbowet moet je een arbeidsomstandighedenbeleid voeren. Onderdeel daarvan is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Als uit deze RI&E volgt dat jouw werknemers risico lopen op bepaalde gezondheidsklachten, ben je verplicht actie te ondernemen om deze risico’s te verminderen of weg te nemen. Dit kan bedrijfsfitness of een sportschoolabonnement zijn, dat gericht is op voorkoming van deze risico’s en klachten. Daarmee is er een verband tussen de gezondheid van jouw werknemers en hun werkzaamheden. Onder deze omstandigheden zou fitness of een sportschoolabonnement toch gericht vrijgesteld moeten kunnen zijn. Ook in de Tweede Kamer is over werkgerelateerde fitness gezegd dat dit gericht vrijgesteld is. Het vergt wel maatwerk om dit goed in jouw arbobeleid op te nemen. Het is verstandig om hierbij een deskundige te betrekken.

Terug naar overzicht