Uw executeur buitenspel zetten, kan dat?

Als u een testament maakt, benoemt u daarin ook een executeur. Dat kan een van uw erfgenamen zijn, maar ook een (professionele) externe executeur. Uw executeur moet uw schulden voldoen en de bezittingen van uw nalatenschap goed beheren. De executeur is daarbij verplicht om tussentijds rekening en verantwoording af te leggen aan de erfgenamen. In de praktijk komt het regelmatig voor dat erfgenamen een executeur ongeschikt vinden voor zijn of haar taak. Bijvoorbeeld omdat ze vinden dat de executeur onvoldoende informatie verstrekt. Wat kunnen uw erfgenamen doen als ze niet tevreden zijn?

Ontslag executeur

Als erfgenamen niet tevreden zijn over de executeur, kunnen ze proberen hem of haar te ontslaan. Maar dat is niet eenvoudig. Er moet namelijk sprake zijn van gewichtige redenen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de situatie waarin het vertrouwen in de executeur is verdwenen. Dat moet worden onderbouwd aan de hand van concrete en objectieve feiten. Bijvoorbeeld: het niet aanleveren van een deugdelijke boedelbeschrijving, of het niet kunnen of niet willen afleggen van rekening en verantwoording. De rechter kan de executeur ontslaan en een andere executeur benoemen. Het kan ook zijn dat de executeur zelf besluit dat hij (of zij) zijn (haar) taak wil neerleggen. Bijvoorbeeld omdat hij (of zij) de verantwoordelijkheid te groot vindt. De executeur kan dan zelf bij de rechter een ontslagverzoek indienen. Een dergelijk verzoek wordt meestal gehonoreerd, omdat niemand gebaat is bij een executeur die zijn/haar taak eigenlijk niet wil uitvoeren.

Tip

Denk goed na over wie u tot executeur wilt benoemen.

Terug naar overzicht