Jaarlijks schenken moet ook echt jaarlijks plaatsvinden

Het gebeurt regelmatig dat ouders schriftelijk willen vastleggen dat zij de komende jaren periodiek willen gaan schenken. Zo willen zij de jaarvrijstelling van hun (klein) kinderen benutten. Opgeteld kan dat best om flinke bedragen gaan. Maar jaarlijkse schenkingen moeten juist níet vooraf schriftelijk worden vastgelegd, omdat u zo riskeert dat deze schenkingen ineens worden belast in het jaar waarin deze worden toegezegd. De jaarlijkse vrijstellingen zijn van toepassing, mits de schenkingen ook in dat jaar hebben plaatsgevonden. Leg dus niets vooraf vast, maar voer de schenkingen elk jaar tijdig uit. En wat te doen als er onvoldoende liquide middelen zijn?

Schuldig erkennen

Wanneer zich een situatie voordoet waarin er onverwacht niet voldoende liquide middelen beschikbaar zijn, zou u deze onderhands kunnen schuldig erkennen. Let er in dat geval wel op dat deze schulden dan bij leven worden voldaan, of dat deze bij leven alsnog notarieel worden bekrachtigd. Anders worden de schenkingen bij overlijden naverrekend met erfbelasting als zogenoemde ‘schenkingen ter zake des doods’.

Terug naar overzicht