Turboliquidatie wordt minder eenvoudig

Overweegt u uw bv te beëindigen zonder faillissement, houd dan rekening met nieuwe wetgeving die eraan komt waardoor een turboliquidatie minder eenvoudig wordt. Via een turboliquidatie kan een rechtspersoon relatief gemakkelijk worden ontbonden. De vennootschap wordt uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel zonder onderzoek van derden. Ook wordt er geen curator aangesteld. Schuldeisers moeten zelf actie ondernemen, bijvoorbeeld door de vereffening te heropenen of het faillissement aan te vragen. Dat brengt kosten met zich mee die meestal niet kunnen worden verhaald. De nieuwe wetgeving moet de positie van schuldeisers verbeteren.

Nieuwe regels

Volgens de nieuwe regels wordt de bestuurder van een rechtspersoon onder andere opgedragen om financieel verslag te doen bij de Kamer van Koophandel over de situatie van de rechtspersoon op het moment van de liquidatie. Alle schuldeisers moeten over deze stap worden ingelicht. Verder wordt in het conceptwetsvoorstel een financiële verantwoordings- en bekendmakingsplicht voor bestuurders geïntroduceerd. Deze plicht houdt onder meer in dat de balans en staat van baten en lasten met betrekking tot het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden, wordt gedeponeerd bij het Handelsregister. Dit moet de transparantie van de turboliquidatie vergroten, de rechtsbescherming van schuldeisers verbeteren en moet het mogelijk maken om misbruik ervan effectiever te bestrijden. Zo kan bij misbruik aan een bestuurder een civielrechtelijk bestuursverbod worden opgelegd. Dit betekent dat deze persoon geen bestuurder meer kan worden bij een andere rechtspersoon. Bovendien wordt in het conceptwetsvoorstel niet nakoming aangemerkt als een economisch delict.

Tip

De nieuwe regels voor een turboliquidatie verbeteren de positie van schuldeisers. Wilt u gebruik maken van een turboliquidatie, houd dan bij uw planning rekening met deze nieuwe wetgeving. Wanneer de wet in werking treedt is weliswaar nog niet bekend, maar dit zal waarschijnlijk niet lang meer duren.

Terug naar overzicht