Soms toch nog uitstel van betaling

Op 1 oktober jl. eindigde de regeling voor uitstel van betaling van belastingen. Maar kampt u nog steeds met liquiditeitsproblemen door de coronacrisis, dan kunt u onder strikte voorwaarden toch nog uitstel van betaling krijgen tot en met 31 januari 2022. Het uitstel wordt in dat geval verleend voor belastingen die u moet betalen tussen 1 oktober 2021 en 1 februari 2022. U kunt hier schriftelijk (dus niet via de website van de Belastingdienst) om verzoeken tot en met 31 januari 2022. Dit kan dus met terugwerkende kracht. Een eventuele samenloop met andere uitstelvormen vormt geen belemmering voor het verlenen van dit aanvullende uitstel van betaling.

Strikte voorwaarden

  • U kunt van het aanvullende uitstel van betaling gebruikmaken als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • U komt in aanmerking voor de hierna uiteengezette betalingsregeling;
  • Uw liquiditeitsproblemen worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de coronacrisis, zijn tijdelijk van aard en zijn opgelost voor een bepaald tijdstip;
  • Uw onderneming is levensvatbaar;
  • U hebt aan de aangifteplicht voldaan voor de belastingen, waarvoor u uitstel hebt gevraagd;
  • U hebt uitstel gevraagd voor een of meer van de belastingen, waarvoor het uitstel is bedoeld (onder meer vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, loonheffingen en btw);
  • U voegt een verklaring van een derde deskundige bij, waaruit aannemelijk wordt dat u voldoet aan de voorwaarden genoemd in het tweede en derde punt, tenzij u om uitstel verzoekt voor een belastingschuld van minder dan € 20.000. In dat geval mag u een eigen verklaring opstellen, die voldoet aan deze eisen.

Terug naar overzicht