Laatste jaar voor aftrek scholingsuitgaven

Bent u van plan om een dure studie te volgen? Als deze studie kwalificeert voor de huidige aftrek scholings- uitgaven, overweeg dan om die studie dit jaar nog
op te pakken. Zo kunt u de studiekosten nog in aftrek brengen in uw aangifte Inkomstenbelasting over 2021, die u volgend jaar indient bij de Belastingdienst. Dit jaar is namelijk het laatste jaar waarin u deze fiscale aftrek- post nog kunt benutten. Volgend jaar wordt deze aftrek vervangen door het zogenoemde STAP-budget.

Met het STAP-budget kunt u bij het UWV een individueel leer- en ontwikkelbudget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen. Daarmee kunt u zich verder ontwikkelen en uw inzetbaar- heid op de arbeidsmarkt vergroten. De scholings- activiteiten die voor het budget kwalificeren komen in het STAP-scholingsregister te staan. U kunt het STAP-budget aanvragen via het STAP-portaal van het UWV. Dat kan één keer per jaar. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan betaalt het UWV het bedrag rechtstreeks aan de opleider. Hoewel het STAP-loket pas per 1 maart 2022 opengaat, wordt de fiscale aftrek van scholingsuitgaven al per 1 januari 2022 afgeschaft. In de tussenliggende twee maanden bent u voor de financiering van uw scholingsactiviteiten aange- wezen op de mogelijkheden bij uw werkgever, sector of bijvoorbeeld de regeling ‘NL leert door’.

Terug naar overzicht