Verhoging laag btw-tarief

Het lage btw-tarief zal met ingang van 1 januari 2019 worden verhoogd van 6 naar 9%. In het verleden werden bij tariefsverhogingen altijd regels opgenomen waarin was vastgelegd welk tarief gehanteerd moest worden bij vooruitbetalingen en voorschotten. Deze regels ontbreken bij de huidige verhoging van het lage btw-tarief.

De staatssecretaris heeft wel een toezegging gedaan die van belang is voor elke ondernemer met prestaties onder het lage tarief. Het lage tarief van 6% blijft namelijk van toepassing als u in 2018 factureert en uw afnemer de factuur ook in 2018 betaalt. Het maakt dan niet uit dat de overeengekomen prestatie pas in 2019 wordt verricht. Wordt de factuur echter pas in 2019 betaald en vindt ook de prestatie in 2019 plaats, dan moet u wel het verhoogde tarief van 9% in rekening brengen. U moet daarvoor een aanvullende factuur sturen aan uw afnemer. Verricht u prestaties waarop het lage tarief van toepassing is, dan kan het voordelig zijn om nu al een factuur te sturen voor prestaties die u in 2019 gaat verrichten. Uiteraard moet uw afnemer dan wel bereid zijn om de factuur al in 2018 te betalen.

Terug naar overzicht