Check de mogelijkheden van de werkkostenregeling

U unt als werkgever (maximaal) 1,2% van het totale fiscale loon (vrije ruimte) van al het personeel besteden aan vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen. Hierover hoeft geen belasting te worden betaald. Over het meerdere moet 80% eindheffing worden betaald. Er moet wel worden voldaan aan het gebruikelijkheidscriterium. Let op: de Belastingdienst kent een doelmatigheidsmarge. Gaat het om een bedrag van maximaal € 2.400 per persoon per jaar, dan wordt dit sowieso gezien als gebruikelijk. Benut de vrije ruimte zo goed mogelijk, want u kunt een overschot aan vrije ruimte niet doorschuiven naar een volgend jaar.

Terug naar overzicht