Btw en business seats

Onlangs heeft de rechter geoordeeld over de btw op business seats in een voetbalstadion. De vraag daarbij is of een ondernemer de btw in aftrek kan brengen die in rekening wordt gebracht voor het gebruik van business seats. Daarbij moet volgens de rechter onderscheid worden gemaakt tussen het gebruik door personeelsleden en door klanten.Volgens de rechter is het bijwonen van een sportwedstrijd of een ander recreatief evenement een privéaangelegenheid. Dat betekent dat de btw niet aftrekbaar is als personeelsleden gebruik maken van de business seats, tenzij het bedrijfsbelang hun aanwezigheid vereist. Worden de business seats gebruikt door klanten, dan is de btw niet aftrekbaar als de klant de btw zelf niet zou kunnen aftrekken.

Terug naar overzicht