Toezichtsplan Arbeidsrelaties

De Belastingdienst heeft het Toezichtsplan Arbeidsrelaties gepubliceerd. Dit plan gaat over de handhaving op schijnzelfstandigheid onder de Wet DBA vanaf 1 juli 2018.

Doel van het plan
Het doel van het toezichtsplan is drieledig:
1.Toezicht houden op de juiste toepassing van de loonhef ngen in het licht van de kwalificatie van de arbeidsrelatie.
2.Handhavend optreden waar sprake is van kwaadwillendheid.
3.In gesprek gaan met opdrachtgevers over hun praktijkervaringen. 

Selectie van opdrachtgevers
Het plan houdt in dat de Belastingdienst minimaal 100 opdrachtgevers selecteert voor een bezoek. De selectie omvat di- verse branches en sectoren. De focus ligt bij opdrachtgevers die nog niet in beeld zijn geweest of die nog niet werken met een goedgekeurde (model)overeenkomst. Opdrachtgevers die wel werken met een beoordeelde en goedgekeurde (model)overeenkomst kunnen echter ook aan bod komen.

Handhaving Wet DBA
De handhaving van de Wet DBA is opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2020. Opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen tot die tijd geen boetes of nahef ngen als achteraf toch een dienstbetrekking wordt geconstateerd. De handhavingsmogelijkheden bij kwaadwillendheid zijn per 1 juli 2018 echter verruimd. Handhaving richt zich niet langer op de meest ernstige gevallen van kwaadwillendheid, maar is verbreed tot alle kwaadwillenden.

De Belastingdienst moet bewijzen dat sprake is van een (fictieve) dienstbetrek- king én van evidente en opzettelijke schijnzelfstandigheid. Pas dan kan een naheffingsaanslag loonhef ngen met boete worden opgelegd en komt eventueel ook het strafrechtelijk traject in beeld.

Terug naar overzicht