De toekomst van de giftenaftrek

De giftenaftrek en de regeling voor goede doelen is geëvalueerd (de Geefwet). In het Regeerakkoord is al afgesproken dat deze regelingen blijven bestaan. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het maatschappelijk draagvlak en de bijdrage die de wet levert aan nanciële ondersteuning van goede doelen, waaronder cultuur.
Uit de evaluatie blijkt wel dat de giftenaftrek complex en foutgevoelig is. Dit kan een negatief effect hebben op de bereidheid om te geven. In de evaluatie wordt een aantal oplossingen genoemd die zullen worden besproken met de Tweede Kamer. Hierbij wordt benadrukt dat het niet de bedoeling is om de regelingen te versoberen. Als een bepaalde suggestie leidt tot een opbrengst voor het kabinet, dan zal dit volledig worden teruggesluisd in de regelingen.

Terug naar overzicht